Entries

Ako si Carmen I (Talaarawan)

Ako si Carmen

At ako’y nangangamba na muling maging maligaya.
Pagka’t ang bawat pagngiti ko ay may kasunod na kalungkutan.
Parang isang sumpa na nakakabit sa aking pagkatao;
Parang isang aninong laging nakasunod;
Nakapangingilabot, nakakagalit.
Na para bang sadya akong pinili upang pasanin ang lahat ng kabiguan.
Hindi ko matanggap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top